Stran je namenjena samo zdravstvenim delavcem s prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Search

Menu

Close

PrijavaOdjava
Naša zdravilaTerapevtska področjaMedia CenterMedia CenterDogodkiGradivaVideo vsebinePovežimo sePovežimo seKontaktirajte nasMedicinske informacije družbe Pfizer
Pogoji za uporaboLastnik te spletne strani je podjetje Pfizer, podružnica Ljubljana  (“Pfizer”)

Prosimo, pazljivo preberite in preglejte Pogoje za uporabo pred dostopanjem do te spletne strani ali pred uporabo vsebine strani. Z dostopanjem ali uporabo potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s Pogoji  za uporabo. Če se ne strinjate s Pogoji za uporabo, ne smete dostopati do te spletne strani in jo uporabljati. Pfizer lahko od časa do časa spremeni Pogoje za uporabo, zato jih morate redno preverjati, saj so vse spremembe v veljavi takoj, ko so objavljene na spletni strani.

  1. Uporaba spletne strani. Vaše dostopanje do spletne strani in uporaba informacij na tej spletni strani je predmet Pogojev za uporabo. Strinjate se, da boste ves čas pri uporabi in dostopanju do te spletne strani ravnali v skladu z zakoni, in da ne boste storili ničesar, kar bi škodilo, oviralo, omejilo dostop, motilo ali poslabšalo delovanje te spletne strani ali drugim uporabnikom preprečilo uporabo in zadovoljstvo s to spletno stranjo.

  2. Vsebina. Strinjate se, da dostopate do te spletne strani in uporabljate njeno vsebino na lastno odgovornost. Pfizer lahko kadarkoli doda, spremeni ali izbriše vsebine s te spletne strani po lastni presoji. Pfizer si bo razumno prizadeval, da bodo na tej spletni strani vključeni zanesljivi in posodobljeni podatki, a ne daje nobenih jamstev glede njihove točnosti, veljave, kakovosti, popolnosti ali primernosti za namen uporabe. Pfizer se pri tem odreka kakršnemukoli jamstvu, eksplicitno ali implicitno, v najvišji možni meri, ki jo dovoljujejo zakoni. Pfizer ali stranke, vključene v ustvarjanje, izdelavo ali dostopnost te spletne strani, ne bodo odgovorni za nobeno izgubo, škodo ali stroške, ki bi nastali s pogodbo, škodnim dejanjem (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače zaradi zanašanja na informacije, ki jih vsebuje ta spletna stran, na dostopanje do spletne strani, na  uporabo ali nezmožnost uporabe te spletne strani, ali za napake ali morebitno izpuščeno vsebino na internetni strani. Ta omejitev vključuje tudi izgubo, škodo ali stroške, nastale zaradi virusov, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo, programsko opremo ali podatke. 

  3. Piškotki in zasebnost. Prosimo, preberite naše Piškotke in politiko zasebnosti, ki pojasnjuje pravice uporabnikov in osnovo, na podlagi katere lahko uporabimo osebne podatke in informacije, zbrane s pomočjo “piškotkov”, ki se nam razkrijejo preko te spletne strani. 

  4. Spletne strani in povezave tretjih oseb. Ta spletna stran lahko vsebuje spletne povezave ali sklice na druge spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe, nad katerimi nimamo nobenega nadzora. Te povezave so navedene le kot možnost. Podobno se lahko do te spletne strani dostopa preko povezav tretjih oseb, nad katerimi Pfizer nima nadzora. Pfizer ne daje nobenih jamstev glede točnosti, veljave, kakovosti, popolnosti ali primernosti informacij, ki jih vsebujejo takšne spletne strani, in ne bo odgovarjal za nobeno izgubo, škodo ali stroške, nastale zaradi takšnih informacij. Vključitev povezave tretje osebe ne implicira odobritve ali priporočila s strani Pfizerja.

  5. Zdravstvene informacije. Ta spletna stran lahko vsebuje informacije, povezane z različnimi zdravstvenimi stanji in njihovim zdravljenjem. Te informacije so le splošne narave in niso mišljene kot nadomestilo za nasvete s strani zdravnika ali katerega drugega usposobljenega zdravstvenega delavca. Informacij na tej spletni strani se ne sme uporabiti za diagnosticiranje zdravstvenih težav ali težav s počutjem ali za diagnozo bolezni. Vedno se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem.

  6. Nezaupne informacije. Kot je določeno v naših Piškotkih in politiki zasebnosti, se je in se bo vsako sporočanje ali drugo gradivo, ki ga Pfizerju pošljete preko spleta ali objavite na spletni strani po elektronski pošti ali kako drugače, kot so vprašanja, komentarji in predlogi, obravnavalo kot nezaupno gradivo. Zato Pfizer ne bo imel glede tega nobenih obveznosti. Pfizer bo lahko svobodno uporabil zamisli, koncepte, znanje ali postopke, ki jih vsebujejo takšna sporočila in gradiva, za kakršenkoli namen, vključno z razvojem, proizvodnjo in trženjem. 

  7. Pravice intelektualne lastnine. Pfizer je lastnik vseh avtorskih pravic, patentov, pravic do podatkovnih baz, blagovnih znamk, dizajnov, znanj in zaupnih informacij (registriranih ali ne) ter vseh drugih pravic intelektualne lastnine, prisotnih na tej spletni strani in v njenih vsebinah. Vsebina te spletne strani se lahko uporabi le za nekomercialno osebno rabo z ohranjenimi vsemi avtorskimi pravicami ali drugimi opombami o lastništvu, nato pa se tega ne sme ponovno kopirati, razmnoževati ali deliti. Razen v zgoraj omenjenih primerih, ko je to izrecno dovoljeno, ne smete kopirati, prikazovati, prenašati, deliti, spreminjati, razmnoževati, ponovno objaviti ali ponovno prenašati nobenih informacij, besedil ali dokumentov, vsebovanih na tej spletni strani ali njenih delih, v elektronski ali tiskani obliki ali ustvariti sekundarnega dela brez Pfizerjevega izrecnega pisnega dovoljenja. Pfizerjevo ime in logotip sta registrirani blagovni znamki in ju ne smete uporabljati brez Pfizerjevega pisnega dovoljenja. Zloraba Pfizerjevih blagovnih znamk ali drugih gradiv je prepovedana v skladu s slovenskimi zakoni in zakonodajo EU.  Upoštevajte, da Pfizer dejavno in dosledno uveljavlja svoje pravice intelektualne lastnine z vsemi pravnimi sredstvi.

  8. Slovenski zakoni. Ta spletna stran in njena vsebina sta usklajeni s slovenskimi zakoni. Kljub temu da so informacije na tej spletni strani dostopne uporabnikom zunaj Slovenije, so informacije na tej spletni strani namenjene le za uporabo državljanov Slovenije. Druge države imajo morda zakone, regulatorne zahteve in medicinske prakse, ki so drugačne od tistih, ki so veljavne v  Sloveniji. Ti Pogoji uporabe in vaša uporaba spletne strani morata biti nadzorovana in v skladu z zakoni, veljavnimi v Sloveniji. Slovenska sodišča imajo izključno pristojnost za morebitne spore v zvezi s to spletno stranjo.

  9. Razno. Če bi bile katerekoli določbe teh Pogojev za  uporabo spletne strani nezakonite, neveljavne ali neizvršljive, bodo izbrisane, ne da bi to vplivalo na izvršljivost preostalih določb.

Avtorske pravice © 2022 Pfizer, podružnica Ljubljana. Vse pravice pridržane.

PP-UNP-SVN-0142, datum priprave: september 2023
PfizerPro računPfizerPro račun

Za dostop do dodatnih gradiv, vsebin in prejemanje sporočil o zdravilih in cepivih družbe Pfizer

VpisRegistracijaRačunOdjava

To spletno mesto je namenjeno samo zdravstvenim delavcem s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če se uvrščate med širšo javnost in bi želeli dostopati do informacij o določenem zdravilu, se, prosimo, obrnite na vašega zdravnika ali farmacevta.

 

To spletno stran vam ponuja Pfizer, podružnica Ljubljana.

 

Avtorske pravice 2022 Pfizer, podružnica Ljubljana. Vse pravice pridržane.


Davčna številka: SI 17966086

PP-UNP-SVN-0142, datum priprave: september 2023
Zapuščate PfizerPro
Zapuščate spletno mesto, ki ga upravlja Pfizer. Povezave do vseh zunanjih spletnih mest so na voljo kot vir za naše obiskovalce. Pfizer ne prevzema odgovornosti za vsebino spletnih mest, ki niso v lasti in upravljanju družbe Pfizer.
 
PP-UNP-SVN-0142
datum priprave: september 2023
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​