Skip directly to content

VIDEOPOSNETEK: Zdravljenje razsejanega raka dojk s pozitivnimi hormonskimi receptorji in negativnim HER2 statusom


 

Literatura

 • American Cancer Society. Breast Cancer Hormone Receptor Status. Dostopno na: https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cance.... Dostopano: marec 2022.
 • American Cancer Society. Hormone Therapy for Breast Cancer. Dostopno na: https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/hormone-therapy-fo.... Dostopano: marec 2022.
 • Breastcancer.org. Metastatic breast cancer. Dostopno na: https://www.breastcancer.org/symptoms/types/recur_metast#:~:text=Breast%... Dostopano: marec 2022.
 • Cardoso F, Paluch-Shimon S, Senkus E, et al. 5th ESO-ESMO international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC 5). Ann Oncol. 2020;31(12):1623–1649.
 • Cheng J, Lei L, Xu J, et al. 18F-Fluoromisonidazole PET/CT: A Potential Tool for Predicting Primary Endocrine Therapy Resistance in Breast Cancer. J Nucl Med. 2013;54:333–340.
 • Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, et al. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): final analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2016;17:425–39.
 • D'Souza A, Spicer D, Lu J. Overcoming endocrine resistance in metastatic hormone receptor-positive breast cancer. J Hematol Oncol. 2018;11:80.
 • Finn RS, Martin M, Rugo HS, et al. Palbociclib and Letrozole in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2016;375(20):1925–1936.
 • Gelbert LM, Cai S, Lin X, et al. Preclinical characterization of the CDK4/6 inhibitor LY2835219: in-vivo cell cycle-dependent/independent anti-tumor activities alone/in combination with gemcitabine. Invest New Drugs. 2014;32:825–837.
 • Goetz MP, Toi M, Campone M, et al. MONARCH 3: Abemaciclib As Initial Therapy for Advanced Breast Cancer. J Clin Oncol. 2017;35(32):3638–3646.
 • Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. Ribociclib as First-Line therapy for HR-positive, advanced Breast cancer. N Engl J Med. 2016;375:1738–48.
 • Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. Updated results from MONALEESA-2, a phase III trial of first-line ribociclib plus letrozole versus placebo plus letrozole in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. Ann of Oncol. 2018;29:1541–1547.
 • Iwase H, Yamamoto Y. Clinical benefit of sequential use of endocrine therapies for metastatic breast cancer. Int J Clin Oncol. 2015;20:253–261.
 • Johns Hopkins Medicine Pathology. Testing for breast cancer. Dostopno na: https://pathology.jhu.edu/breast/testing. Dostopano: marec 2022.
 • Johnston S, Martin M, Di Leo A, et al. MONARCH 3 final PFS: a randomized study of abemaciclib as initial therapy for advanced breast cancer. Breast Cancer. 2019;5:5.
 • Johnston SRD. New Strategies in Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer. Clin Cancer Res. 2010;16(7):1979–87.
 • Johnston SJ, Cheung K-L. Endocrine Therapy for Breast Cancer: A Model of Hormonal Manipulation. Oncol Ther. 2018;6:141–156.
 • Lam SY, Liu WS, Lee C-S. A Review of CDK4/6 Inhibitors. US Pharm. 2020;45(5)(Specialty&Oncology suppl):3–8.
 • Living Beyond Breast Cancer. Megestrol Acetate. Dostopno na: https://www.lbbc.org/learn/treatments-and-research/hormonal-therapy/type.... Dostopano: marec 2022.
 • Lousberg L, Jerusalem G. Safety, Efficacy, and Patient Acceptability of Everolimus in the Treatment of Breast Cancer. Breast Cancer: Basic and Clinical Research. 2016;10:239–252.
 • Matutino A, Joy AA, Brezden-Masley C, et al. Hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer: redrawing the lines. Curr Oncol. 2018;25(S1):S131–S141.
 • NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Breast Cancer Version 2.2022 – December 20, 2021. Dostopno na: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf. Dostopano: marec 2022.
 • PDP-101. Estrogen Receptor. Dostopno na: https://pdb101.rcsb.org/motm/45. Dostopano: marec 2022.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Arimidex, 31.3.2021.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Aromasin, 14.2.2022.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Faslodex, 2.4.2020.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Femara, 25.1.2021.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Ibrance, 16.7.2021.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Kisqali, 12.10.2021.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Megace, 21.1.2021.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Nolvadex, 13.5.2021.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Piqray, 24.9.2021.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Verzenios, 27.1.2022.
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Zoladex, 17.1.2019.
 • Rani A, Stebbing J, Giamas G, et al. Endocrine Resistance in Hormone Receptor Positive Breast Cancer–From Mechanism to Therapy. Front. Endocrinol. 2019;10:245.
 • Royce ME, Osman D. Everolimus in the Treatment of Metastatic Breast Cancer. Breast Cancer: Basic and Clinical Research. 2015;9:73–79.
 • Rugo HS, Finn RS, Diéras V, et al. Palbociclib plus letrozole as first-line therapy in estrogen receptorpositive/human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer with extended follow-up. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719–729.
 • Scott SC, Lee SS, Abraham J. Mechanisms of therapeutic CDK4/& inhibition in breast cancer. Seminars in Oncology. 2017;44:385–394.
 • Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Phase III Randomized Study of Ribociclib and Fulvestrant in Hormone Receptor–Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative Advanced Breast Cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol. 2018;36(24):2465–2472.
 • Sledge GW, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: Abemaciclib in Combination With Fulvestrant in Women With HR+/HER2− Advanced Breast Cancer Who Had Progressed While Receiving Endocrine Therapy. J Clin Oncol. 2017;35(25):2875–84.
 • Slora. Spletišče za dostop do podatkov o raku v Sloveniji in drugod. Dostopno na: http://www.slora.si/stevilo-novih-bolnikov. Dostopano: marec 2022.
 • Shang Wu V, Kanaya N, Lo C, et al. From bench to bedside: what do we know about Hormone Receptor-positive and Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-positive breast cancer? J Steroid Biochem Mol Biol. 2015;153:45–53.
 • Tancredi R, Furlanetto J, Loibl S. Endocrine Therapy in Premenopausal Hormone Receptor Positive/Human Epidermal Growth Receptor 2 Negative Metastatic Breast Cancer: Betwen Guidelines and Literature. The Oncologist. 2018;23:974–981.
 • Torres-Guzmán R, Calsina B, Hermoso A, et al. Preclinical characterization of abemaciclib in hormone receptor positive breast cancer. Oncotarget. 2017;8(41):69493–69507.
 • Turner NC, Ro J, André F, et al. Palbociclib in Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2015;373:209–219.
 • Zucchetti B, Kazumi Shimada A, Katz A, et al. The role of histone deacetylase inhibitors in metastatic breast cancer. The Breast. 2019;43:130–134.
 • Žgajnar J, ur. Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk. Ljubljana: Onkološki inštitut. 2018. p. 72–73.

 


 

BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

IBRANCE 75 mg, 100 mg, 125 mg trde kapsule(1)
IBRANCE 75 mg, 100 mg, 125 mg filmsko obložene tablete(2)

Sestava in oblika zdravila: (1) Ena trda kapsula vsebuje 75 mg, 100 mg ali 125 mg palbocikliba in 56 mg, 74 mg ali 93 mg laktoze (v obliki monohidrata). (2) Ena filmsko obložena tableta vsebuje 75 mg, 100 mg ali 125 mg palbocikliba. Indikacije: Zdravljenje lokalno napredovalega ali metastatskega na hormonske receptorje (HR – Hormone Receptors) pozitivnega in na receptorje humanega epidermalnega rastnega faktorja 2 (HER2 – Human Epidermal growth factor Receptor 2) negativnega raka dojk: v kombinaciji z zaviralcem aromataze ali v kombinaciji s fulvestrantom pri ženskah, ki so prejele predhodno endokrino zdravljenje. Pri ženskah v pred- in perimenopavzi je treba endokrino zdravljenje kombinirati z agonistom gonadoliberina. Odmerjanje in način uporabe: Zdravljenje mora uvesti in nadzorovati zdravnik, ki ima izkušnje z uporabo zdravil za zdravljenje rakavih bolezni. Priporočeni odmerek je 125 mg enkrat na dan 21 zaporednih dni, sledi 7 dni brez zdravljenja (shema 3/1), celotni cikel traja 28 dni. Zdravljenje je treba nadaljevati, dokler ima bolnik od zdravljenja klinično korist ali dokler se ne pojavi nesprejemljiva toksičnost. Pri sočasnem dajanju s palbociklibom je treba zaviralec aromataze dajati v skladu s shemo odmerjanja, ki je navedena v Povzetku glavnih značilnosti zdravila (PGZZ). Pri sočasnem dajanju s palbociklibom je priporočeni odmerek fulvestranta 500 mg intramuskularno 1., 15. in 29. dan ter nato enkrat na mesec, glejte PGZZ za fulvestrant. Prilagajanja odmerkov: Za prilagajanja odmerkov zaradi hematološke toksičnosti glejte preglednico 2, zaradi nehematološke toksičnosti pa preglednico 3 v PGZZ‑ju. Pri bolnikih s hudo intersticijsko boleznijo pljuč (ILD)/pnevmonitisom je treba zdravljenje trajno prekiniti. Posebne skupine bolnikov: Starejši: Prilagajanje odmerka ni potrebno. Okvara jeter ali ledvic: Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro jeter ali blago, zmerno ali hudo okvaro ledvic prilagajanje odmerka ni potrebno. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter je priporočeni odmerek 75 mg enkrat na dan po shemi 3/1. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost pri otrocih in mladostnikih, starih < 18 let, nista bili dokazani. Način uporabe: Peroralna uporaba. (1) Jemanje s hrano, priporočljivo z obrokom. (2) Tablete se lahko jemlje s hrano ali brez nje. (1, 2) Ne smemo jemati z grenivko ali grenivkinim sokom. Kapsule oz. tablete zdravila je treba pogoltniti cele. Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali katerokoli pomožno snov. Uporaba pripravkov s šentjanževko. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Ženske v pred- in perimenopavzi: Kadar zdravilo uporabljamo v kombinaciji z zaviralcem aromataze je obvezna ovarijska ablacija ali supresija z agonistom gonadoliberina. Hematološke bolezni: Pri nevtropeniji stopnje 3 ali 4 je priporočljiva prekinitev odmerjanja, zmanjšanje odmerka ali odložitev začetka ciklov zdravljenja, bolnike pa je treba ustrezno spremljati. ILD/pnevmonitis: Pri bolnikih se lahko pojavita huda, življenjsko ogrožajoča ali smrtna ILD in/ali pnevmonitis, kadar zdravilo jemljejo v kombinaciji z endokrinim zdravljenjem. Bolnike je treba spremljati glede pljučnih simptomov, ki kažejo na ILD/pnevmonitis (npr. hipoksija, kašelj, dispneja), in pri pojavu novih ali poslabšanju respiratornih simptomov oz. sumu na ILD/pnevmonitis zdravljenje prekiniti. Okužbe: Zdravilo lahko poveča nagnjenost k okužbam, zato je bolnike treba spremljati glede znakov in simptomov okužbe ter jih ustrezno zdraviti. Okvara jeter ali ledvic: Pri bolnikih z zmerno ali hudo okvaro jeter ali ledvic je treba zdravilo uporabljati previdno in skrbno spremljati znake toksičnosti. (1) Laktoza: Vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, odsotnostjo encima laktaze ali malabsorpcijo glukoze-galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Učinki drugih zdravil na farmakokinetiko palbocikliba: Zaviralci CYP3A: Sočasni uporabi močnih zaviralcev CYP3A, med drugim klaritromicina, indinavirja, itrakonazola, ketokonazola, lopinavirja/ritonavirja, nefazodona, nelfinavirja, posakonazola, sakvinavirja, telaprevirja, telitromicina, vorikonazola in grenivke ali grenivkinega soka, se je treba izogibati. Induktorji CYP3A: Sočasni uporabi močnih induktorjev CYP3A, med drugim karbamazepina, enzalutamida, fenitoina, rifampicina in šentjanževke, se je treba izogibati. Učinek zdravil za zmanjševanje kisline: (1) Če palbociklib zaužijemo s hrano, klinično pomembnega učinka na izpostavljenost palbociklibu ni pričakovati. (2) Klinično pomembnega učinka na izpostavljenost palbociklibu ni pričakovati. Učinki palbocikliba na farmakokinetiko drugih zdravil: Pri sočasni uporabi bo morda treba zmanjšati odmerek občutljivih substratov CYP3A z ozkim terapevtskim indeksom (npr. alfentanil, ciklosporin, dihidroergotamin, ergotamin, everolimus, fentanil, pimozid, kinidin, sirolimus in takrolimus), saj IBRANCE lahko poveča izpostavljenost tem zdravilom. Študije in vitro s prenašalci: Palbociklib lahko zavira prenos, posredovan s P-gp v prebavilih in beljakovino odpornosti pri raku dojk (BCRP). Uporaba palbocikliba z zdravili, ki so substrati P-gp (npr. digoksin, dabigatran, kolhicin) ali BCRP (npr. pravastatin, rosuvastatin, sulfasalazin) lahko poveča njihov terapevtski učinek in neželene učinke. Palbociklib lahko zavira privzemni prenašalec organskih kationov OCT1. Plodnost, nosečnost in dojenje: Med zdravljenjem in vsaj 3 tedne (ženske) oziroma 14 tednov (moški) po koncu zdravljenja je treba uporabljati ustrezne kontracepcijske metode. Zdravila ne uporabljajte pri nosečnicah in ženskah v rodni dobi, ki ne uporabljajo kontracepcije. Bolnice, ki prejemajo palbociklib, ne smejo dojiti. Zdravljenje s palbociklibom lahko ogrozi plodnost pri moških. Pred začetkom zdravljenja naj moški zato razmislijo o hrambi sperme. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: Ima blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Potrebna je previdnost. Neželeni učinki: Zelo pogosti: okužbe, nevtropenija, levkopenija, anemija, trombocitopenija, pomanjkanje teka, stomatitis, navzea, diareja, bruhanje, izpuščaj, alopecija, suha koža, utrujenost, astenija, pireksija, povečane vrednosti ALT/AST. Način in režim izdaje: Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika. Imetnik dovoljenja za promet: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgija. Datum zadnje revizije besedila: 16.07.2021

Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

AROMASIN 25 mg obložene tablete

Sestava in oblika zdravila: Ena obložena tableta vsebuje 25 mg eksemestana. Indikacije: Adjuvantno zdravljenje žensk po menopavzi, ki imajo invazivnega zgodnjega raka dojk s pozitivnimi estrogenskimi receptorji, potem ko so se uvodoma vsaj 2 do 3 leta adjuvantno zdravile s tamoksifenom. Zdravljenje napredovalega raka dojk pri ženskah z naravno ali umetno povzročeno menopavzo, pri katerih je bolezen napredovala po antiestrogenskem zdravljenju. Učinkovitost še ni bila dokazana pri bolnicah, pri katerih tumorske celice nimajo estrogenskih receptorjev. Odmerjanje in način uporabe: 25 mg enkrat na dan, najbolje po jedi. Pri bolnicah z zgodnjim rakom dojk je treba zdravljenje nadaljevati do dopolnjenega petega leta kombiniranega zaporednega adjuvantnega hormonskega zdravljenja (tamoksifen, ki mu sledi eksemestan) oz. do recidiva tumorja. Pri bolnicah z napredovalim rakom dojk je treba zdravljenje nadaljevati, dokler ni razvidno napredovanje tumorja. Pediatrična populacija: Zdravilo ni namenjeno za uporabo pri pediatrični populaciji. Kontraindikacije: Preobčutljivost na učinkovino ali na katerokoli pomožno snov, ženske pred menopavzo, nosečnice in doječe matere. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Ne sme se predpisovati ženskam s predmenopavznim endokrinim statusom – pomenopavzni endokrini status je treba potrditi z določanjem koncentracij LH, FSH in estradiola. Previdna uporaba zdravila pri okvari jeter ali ledvic. Močno zmanjšuje koncentracijo estrogenov. Med uporabo so poročali o zmanjšanju mineralne gostote kosti ter večji pogostnosti zlomov. Ženskam z osteoporozo ali tveganjem zanjo je treba na začetku adjuvantnega zdravljenja izmeriti izhodiščno mineralno gostoto kosti. Pri bolnicah z napredovalo boleznijo je treba mineralno gostoto kosti oceniti pri vsaki posebej. Čeprav še ni dovolj podatkov glede učinka zdravila Aromasin na zmanjšanje mineralne gostote kosti, je treba med jemanjem zdravila skrbno spremljati mineralno gostoto kosti, pri bolnicah s tveganjem za osteoporozo pa uvesti zdravljenje oziroma preventivno zdravljenje le-te. Pred uvedbo zdravljenja z zaviralcem aromataze je treba razmisliti o rutinski oceni ravni 25-hidroksi-vitamina D zaradi velike prevalence hudega pomanjkanja pri ženskah z zgodnjim rakom dojk. Ženske s pomanjkanjem vitamina D morajo jemati prehranska dopolnila z vitaminom D. Pomožne snovi: Zdravilo vsebuje saharozo, zato ga ne smejo jemati bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo, malabsorpcijo glukoze/galaktoze ali pomanjkanjem saharoza-izomaltaze. Vsebuje tudi metilparahidroksibenzoat, ki lahko povzroči alergijske reakcije (lahko zapoznele). Vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na tableto, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Sočasna uporaba zdravil – npr. rifampicina in antiepileptikov (npr. fenitoina ali karbamazepina) ali zdravil rastlinskega izvora s šentjanževko, ki inducirajo CYP3A4, lahko zmanjša učinkovitost zdravila Aromasin. Uporabljati ga je treba previdno z zdravili, ki se presnavljajo preko CYP3A4 in imajo ozko terapevtsko okno. Kliničnih izkušenj s sočasno uporabo z drugimi zdravili za zdravljenje raka ni. Ne sme se jemati sočasno z zdravili, ki vsebujejo estrogen, saj bi ta izničila njegovo farmakološko delovanje. Plodnost, nosečnost in dojenje: Kontraindicirano pri nosečih ženskah. Doječe matere ga ne smejo jemati. Zdravnik se mora pogovoriti o nujnosti uporabe ustrezne kontracepcije z ženskami, ki bi lahko zanosile, vključno s tistimi v perimenopavzi ali s tistimi, ki so pred kratkim prešle v pomenopavzno obdobje. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev: Ima zmeren vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Po uporabi eksemestana so poročali o zaspanosti, somnolenci, asteniji in omotici; psihofizična sposobnost za upravljanje strojev ali vožnjo avtomobila je lahko zmanjšana. Neželeni učinki: Neželeni učinki so bili v vseh kliničnih študijah, v katerih so uporabljali standardni odmerek 25 mg na dan, običajno blagi do zmerni. Zelo pogosti (≥ 1/10): levkopenija, depresija, nespečnost, glavobol, omotica, vročinski oblivi, bolečine v trebuhu, navzea, hiperhidroza, bolečine v sklepih, mišicah in kosteh, bolečine, utrujenost, zvišanje ravni jetrnih encimov, zvišanje ravni bilirubina v krvi, zvišanje ravni alkalne fosfataze v krvi. Način in režim izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika. Imetnik dovoljenja za promet: Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luksemburg. Datum zadnje revizije besedila: 14.02.2022.

Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

 

Samo za strokovno javnost. Datum priprave: marec 2022. PP-UNP-SVN-0008