Skip directly to content

V podjetju Pfizer zelo spoštujemo neprecenljivo delo zdravstvenega osebja

V podjetju Pfizer zelo spoštujemo neprecenljivo delo zdravstvenega osebja, ki ga v teh resnih okoliščinah krize izvajajo za bolnike in vse nas.

Hvaležni smo, da ga izvajate profesionalno in srčno.

 

Z vidika varnosti, zmanjšanja tveganja za širjenje virusa in upoštevanja vladnih navodil smo sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito naših zaposlenih. Uvedli smo delo od doma za vse zaposlene in pogodbene sodelavce ter povečali uporabo digitalnih kanalov, preko katerih vas bodo naši sodelavci tudi v prihodnje lahko seznanjali o naših produktih in storitvah.

 

Obvestili bi vas tudi radi, da dobava naših zdravil poteka nemoteno in jo dnevno skrbno spremljamo. Do sedaj nismo imeli nobenih motenj v oskrbi niti pri vplivu na naše poslovanje.

 

Gledano  širše se je podjetje Pfizer skupaj s celotno industrijo, delujoč kot enoten tim, zavezalo k delitvi znanstvenih ekspertiz, tehničnih veščin in proizvodnih zmogljivosti v boju proti tej naraščajoči krizi zaradi bolezni Covid-19. Pripravili smo pet obljub, ki bodo pomagale znanstvenikom hitreje razviti zdravila in cepiva za zaščito človeštva pred to stopnjujočo se pandemijo in bodo pripravila industrijo za boljši odgovor na bodoče globalne zdravstvene krize.

 

Načrt s petimi točkami za boj proti COVID-19

  1. Izmenjava orodij in vsebin: O tem virusu vemo zelo malo, veliko strokovnjakov razvija celične teste, presejalne teste, serološke teste in  translacijske modele za testiranje potencialnih zdravil ter cepiv. Podjetje Pfizer se zavezuje k izdelavi vitalnih orodij,  ki jih razvijamo na odprtokodni platformi, za uporabo v širši znanstveni skupnosti ter za izmenjavo podatkov in pridobljenih znanj z drugimi podjetji v realnem času za hitro napredovanje cepiv in zdravljenja bolnikov.
  2. Organizacija strokovne skupine za boj proti COVID-19: Človeški kapital je naš najdragocenejši vir. Podjetje Pfizer je ustanovilo “SWAT” tim vodilnih virologov, biologov, kemikov, klinikov, epidemiologov, strokovnjakov za cepiva, farmacevtskih znanstvenikov in drugih ključnih ekspertov, da se osredotočijo izključno na to pandemijo. Ta tim uporablja svojo strast, zavzetost in strokovno znanje za en sam cilj pospešenih raziskav in razvojnih procesov, ki bodo čimprej pripeljali terapije in cepiva do bolnikov. 
  3. Uporaba našega strokovnega znanja o razvoju zdravil: Veliko majhnih biotehnoloških podjetij preučuje učinkovine ali obstoječa zdravljenja za aktivacijo proti bolezni Covid-19, vendar nekatera podjetja nimajo izkušenj v pozni fazi razvoja ter s krmarjenjem po zapletenem regulatornem sistemu. Podjetje Pfizer se zavezuje, da bo delilo naša klinična in regulatorna strokovna znanja za podporo najbolj obetajočim kandidatom, ki jih bodo ta podjetja razvila.     
  4. Ponujamo naše proizvodne zmogljivosti: Ko bo zdravljenje ali cepivo odobreno, ga bo potrebno hitro razširiti in razporediti po vsem svetu, da bomo lahko ustavili to pandemijo. Kot eden največjih proizvajalcev cepiv in zdravil, se podjetje Pfizer zavezuje, da bo izkoristilo vse presežne proizvodnje zmogljivosti ter morebitno preusmerilo proizvodnjo drugih proizvodov, za čim hitrejše pridobivanje teh življenjsko pomembnih zdravil ali cepiv v roke bolnikov.     
  5. Izboljšanje hitrega odzivanja v prihodnosti: Nenazadnje, za reševanje prihodnjih globalnih zdravstvenih nevarnosti, podjetje Pfizer naslavlja svetovne in nacionalne zdravstvene agencije, da zgradijo med-industrijsko skupino za hitro odzivanje, sestavljeno iz znanstvenikov, klinikov in tehnično podkovanega osebja, ki bo zmožna  takojšnjega delovanja.