Skip directly to content

Eliquis OAC-FORTA


 

BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

ELIQUIS SPI

Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

 

GCMA CODE, datum priprave: april 2021.