Skip directly to content

Rak pljuč

Rak pljuč predstavlja drugo najpogostejšo obliko raka na svetu in je na prvem mestu po smrtnosti med rakavimi obolenji.1V Sloveniji predstavlja 11,7 % vseh rakov pri moških in 7,4 % vseh rakov pri  ženskah. Po pogostnosti je rak pljuč na 3. mestu pri moških in na 4. mestu pri ženskah. Po podatkih  Registra raka Republike Slovenije je bilo med leti 2013 in 2017 povprečno število novih primerov na leto 927 pri moških in 495 pri ženskah. Povprečno število smrti na leto zaradi raka pljuč je v istem obdobju znašalo 798 pri moških, kar je predstavljalo 23 % med vsemi smrtmi zaradi raka, ter 389 pri ženskah, kar je predstavljalo 14,4 %.2

Glavni vzrok za nastanek raka pljuč je aktivno kajenje, saj povzroča kar 80 % primerov.1, 3 Pomemben vpliv na razvoj raka pljuč pa ima tudi pasivno kajenje, izpostavljenost azbestu, radonu ter težkim kovinam in njihovim spojinam.3 Zgodnji znaki raka pljuč so lahko kašelj, težje dihanje, bolečina ali zbadanje v prsih, hitra utrujenost, močnejši izmeček iz pljuč in vnetja pljuč. Pri napredovalem raku pljuč se lahko pojavi tudi glavobol, hripavost,ohromelost, bruhanje, bolečine v kosteh ali sklepih, potenje ter nepojasnjeno hujšanje.4

Pljučni rak delimo v grobem na nedrobnocelični (NDRP) in drobnocelični rak pljuč (DRP).3,4

 • NDRP dalje delimo na žlezni rak, ploščatocelični rak in ne drugače opredeljeni nedrobnocelični rak pljuč, kamor uvrščamo adenoskvamozni karcinom, sarkomatoidni karcinom in druge. Med druge rake pljuč uvrščamo še nevroendokrine tumorje, kamor spadajo velikocelični nevroendokrini rak pljuč ter tipični in atipični karcinoid. Žlezni rak je najpogostejši histološki podtip raka pljuč in predstavlja 45 % vseh rakov pljuč. Gre za najpogostejši rak pljuč pri nekadilcih in je enako pogost pri obeh spolih. Pri kadilcih je pogostejši ploščatocelični rak pljuč, ki predstavlja 25 % vseh rakov pljuč. Ne drugače opredeljeni NDRP predstavlja 10 % vseh rakov pljuč.3
 • DRP se pojavlja pri kadilcih in predstavlja 15 % vseh rakov pljuč. Zanj sta značilna hitra rast in zasevanje, zato je večinoma odkrit v napredovalih stadijih bolezni in ima slabo prognozo.3

 

Za potrditev diagnoze je potrebno opraviti številne preiskave, kot so:4

 • osnovno rentgensko slikanje pljuč, CT (računalniška tomografija - ang. computed tomography) slikanje prsnega koša, zgornjega dela trebuha in glave,
 • bronhoskopijo,
 • druge dopolnilne preiskave (npr. laboratorijske preiskave, endoskopska preiskava medpljučnega prostora, ultrazvok trebuha, scintigrafija okostja, PET-CT - pozitronska emisijska tomografija - računalniška tomografija).

 

Glede na stopnjo razširjenosti rakave bolezni razdelimo rak pljuč v različne stadije. Ustrezno zdravljenje je odvisno od tipa raka, njegove razširjenosti in splošnega stanja bolnika. Lahko gre za kirurško zdravljenje, zdravljenje s kemoterapijo, obsevanjem ali tarčnimi zdravili.1,3,4

 • Operabilni rak pljuč (stadija I in II) zdravimo z radikalnim kirurškim zdravljenjem in pooperativno adjuvantno kemoterapijo.3
 • Bolnike, ki imajo že lokoregionalno razširjeno bolezen (stadij IIIA), zdravimo s kemoterapijo in obsevanjem.3
 • Bolnike stadija IIIB in bolnike, ki imajo razsejano bolezen (stadij IV) zdravimo s sistemskim zdravljenjem s citostatiki, tarčnimi zdravili ali imunoterapijo.3

 

V povezavah na desni strani lahko preberete več o naših zdravilih za zdravljenje raka pljuč.

 

 

 1. Onkološki inštitut Ljubljana. Rak pljuč. Dostopno na: https://www.onko-i.si/za-javnost-in-bolnike/vrste-raka/rak-pljuc. Dostopano: december 2020.
 2. Slora. Spletišče za dostop do podatkov o raku v Sloveniji in drugod. Pljuča in sapnik (C33, C34). Dostopno na: http://www.slora.sijc/document_library/get_file?uuid=f8e485e9-6f80-4107-... 1561. Dostopano:
  december 2020.
 3. Crnjac A, Čufer T, Stanič K. Raki torakalnih organov. In: Strojan P, Hočevar M, ur. Onkologija: učbenik za študente medicine. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana 2018. p.539-573.
 4. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Rak pljuč. Dostopno na: http://www.onkologija.org/ o- raku/rak-pljuc/#1490093507578-e997c90f-3b9f5b20-08df. Dostopano: december 2020.

 

 

PP-ONC-EEP-0008, datum priprave: december 2020.

Povezana terapevtska področja: