Skip directly to content

Rak dojke

RAK DOJKE

Rak dojke je v večini držav najpogostejši rak pri ženskah.1 V Sloveniji predstavlja pri ženskah 20 % vseh rakov in je po pogostnosti na 2. mestu. Za obdobje med letoma 2013 in 2017 znaša povprečno število novih primerov raka dojke v Sloveniji 1345, povprečno število smrti zaradi raka dojke v enem letu pa 408, kar predstavlja 15 % vseh smrti zaradi raka.2

Pomembni dejavniki tveganja za pojav raka dojk so: demografski dejavniki, dejavniki materinstva, eksogeni hormoni, življenjski slog, mamografska nepreglednost dojk in dednost.1,3 Najpogosteje se pojavi tipna zatrdlina v dojki. Ostali simptomi, ki se lahko pojavijo, pa so kožne spremembe na dojki, spremembe na bradavici, izpuščaj na bradavici, izcedek iz bradavice, spremenjena oblika dojke in povečane bezgavke v pazduhi.4,5

Tumorje dojk delimo v karcinome in sarkome, karcinome pa delimo naprej na neinvazivni in invazivni rak dojk. Neinvazivni rak dojk je omejen na intraepitelijsko rast malignih celic.1 Ločimo dve podskupini: duktalni karcinom in situ (DCIS), če zraste v žleznih izvodilih, in lobularni karcinom in situ (LCIS), če zraste v žleznih režnjih.1,3,4 Invazivni raki so večinoma adenokarcinomi, ki vzniknejo iz terminalnih duktusov. Pri njih lahko pride do razsoja, saj so sposobni prebiti bazalno membrano.1 Najpogostejši invazivni raki so infiltrativni duktalni karcinom, infiltrativni lobularni karcinom, tubularni karcinom, medularni karcinom, mucinozni karcinom in druge redke oblike.1,3

Glede na stopnjo razširjenosti rakave bolezni razdelimo rak dojke v različne stadije. Zgodnji rak dojk je lokalno omejen in operabilen. Govorimo o stadijih I, II in IIIA. Lokalno napredovali rak pomeni vraščanje raka v kožo in/ali prsno steno, prizadetih je tudi večje število pazdušnih bezgavk. Govorimo o stadijih IIIB in IIIC. Metastatski rak dojk pomeni zasevke v drugih organih. Tu govorimo o stadiju IV.1,3

Za zdravljenje raka dojke se uporabljajo tri vrste zdravljenja, in sicer kirurško zdravljenje, obsevanje in sistemsko zdravljenje. Sistemsko zdravljenje se lahko izvaja kot kemoterapija (zdravljenje s citostatiki), hormonsko zdravljenje ali tarčno zdravljenje.1,4

V povezavah na desni strani lahko preberete več o naših zdravilih za zdravljenje raka dojke.

 

  1. Žgajnar J, Marinko T, Šeruga B. Rak Dojk. In: Strojan P, Hočevar M, ur. Onkologija: učbenik za študente medicine. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana; 2018. p. 508–538.
  2. Slora. Spletišče za dostop do podatkov o raku v Sloveniji in drugod. Dojka (C50). Dostopno na: http://www.slora.si/c/document_library/get_file?uuid=4e2f0c00-dfd0-4400-b2cd-f261c9b181c9&groupId=11561. Dostopano: november 2020.
  3. Europa Donna Slovenija. Kaj moram vedeti o raku dojk. Dostopno na: https://europadonna.si/o-raku/rak-dojk/kaj-moram-vedeti-o-raku-dojk/. Dostopano: november 2020.
  4. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Rak dojk. Dostopno na: http://www.onkologija.org/o-raku/rak-dojke/. Dostopano: november 2020.
  5. American Cancer Society. About Breast Cancer. Dostopno na: https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about.html. Dostopano: november 2020.

 

 

PFI-83-20, datum priprave: november 2020.

Povezana terapevtska področja: