Skip directly to content

Svetovni dan sepse

Svetovni dan sepse, ki ga podpira Svetovna zveza za sepso (Global Sepsis Alliance), obeležujemo 13. septembra. Namenjen je ozaveščanju o bremenu sepse po vsem svetu in izboljšanju izidov.1,2 


 

 

Literatura: 1. Kissoon N, Daniels R, van der Poll T, et al. Sepsis—The Final Common Pathway to Death From Multiple Organ Failure in Infection. Crit Care Med. 2016;44(6):e446. 2. World Sepsis Day 2021. Dostopno na: https://www.worldsepsisday.org/sepsis (dostopano: 13. 9. 2021). 

PP-AIP-EEP-0091 

Datum priprave: september 2021 

Samo za strokovno javnost